Saltar navegación principal
Norma
ISO 7802:1983

ISO 7802:1983

Metallic materials -- Wire -- Wrapping test

Matériaux métalliques -- Fils -- Essai d'enroulement

Fecha Anulación:
2013-10-31 / Anulada
Comité:
ISO/TC 164/SC 2 - Ductility testing
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO/R 145:1960

Anula a: ISO/R 397:1964

Anula a: ISO/R 958:1969

Es anulada por: ISO 7802:2013

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés