Saltar navegación principal
Norma
ISO 7438:1985

ISO 7438:1985

Metallic materials -- Bend test

Matériaux métalliques -- Essai de pliage

Fecha Anulación:
2005-06-20 / Anulada
Comité:
ISO/TC 164/SC 2 - Ductility testing
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO/R 85:1959

Anula a: ISO/R 87:1959

Anula a: ISO/R 398:1964

Anula a: ISO/R 954:1969

Es anulada por: ISO 7438:2005

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés