Saltar navegación principal
Norma
ISO 5004:1987

ISO 5004:1987

Earth-moving machinery -- Test method for measurement of tool movement time

Engins de terrassement -- Méthode d'essai pour le mesurage du temps de mouvement des outils

Fecha Anulación:
1992-04-13 / Anulada
Comité:
ISO/TC 127/SC 1 - Test methods relating to safety and machine performance
Relación con otras normas ISO:

Anula a: ISO 5004:1981

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés