Saltar navegación principal
Norma
ISO 4118:1980

ISO 4118:1980

Non-certified lower deck containers for air transport -- Specification and testing

Conteneurs non certifiés de soutes inférieures d'aéronefs de grande capacité -- Spécification et essais

Fecha Anulación:
1996-04-18 / Anulada
Comité:
ISO/TC 20/SC 9 - Air cargo and ground equipment
Relación con otras normas ISO:

Es anulada por: ISO 4118:1996

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés