Saltar navegación principal
Norma
ISO 4117:1980

ISO 4117:1980

Air and air-land cargo pallets -- Specification and testing

Palettes pour le transport aérien et de surface -- Spécification et essais

Fecha Anulación:
1993-02-04 / Anulada
Comité:
ISO/TC 20/SC 9 - Air cargo and ground equipment
Relación con otras normas ISO:

Es anulada por: ISO 4117:1993

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés