Saltar navegación principal
Norma
ISO 3915:1981

ISO 3915:1981

Plastics -- Measurement of resistivity of conductive plastics

Plastiques -- Mesurage de la résistivité des plastiques conducteurs

Fecha:
1981-11-01 / Vigente
Comité:
ISO/TC 61/SC 5 - Physical-chemical properties

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés