Saltar navegación principal
Norma
ISO 2076:1977

ISO 2076:1977

Textiles -- Man-made fibres -- Generic names

Fibres chimiques -- Noms génériques

Fecha Anulación:
1989-11-01 / Anulada
Comité:
ISO/TC 38 - Textiles
Relación con otras normas ISO:

Es anulada por: ISO 2076:1989

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés