Saltar navegación principal
Norma
ISO 893:1978

ISO 893:1978

Surface active agents -- Technical sodium alkane sulphonates -- Methods of analysis

Agents de surface -- Alkylsulfonates de sodium techniques -- Méthode d'analyse

Fecha Anulación:
1989-10-01 / Anulada
Comité:
ISO/TC 91 - Surface active agents
Relación con otras normas ISO:

Es anulada por: ISO 893:1989