Saltar navegación principal
Norma
ISO/TR 197-3:1976

ISO/TR 197-3:1976

Copper and copper alloys -- Terms and definitions -- Part 3: Wrought products

Cuivre et alliages de cuivre -- Termes de référence et définitions -- Partie 3: Produits corroyés

Fecha Anulación:
1983-12-01 / Anulada
Comité:
ISO/TC 26 - Copper and copper alloys
Relación con otras normas ISO:

Es anulada por: ISO 197-3:1983