Saltar navegación principal
Norma
ISO 105-E01:1987

ISO 105-E01:1987

Textiles — Tests for colour fastness — Part E01: Colour fastness to water

Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie E01: Solidité des teintures à l'eau

Fecha Anulación:
1989-12-06 / Withdrawn
Comité:
ISO/TC 38/SC 1 - Tests for coloured textiles and colorants
Relación con otras normas ISO:

Es anulada por: ISO 105-E01:1989

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés