Saltar navegación principal
Norma
ISO 105-E:1978

ISO 105-E:1978

Textiles — Tests for colour fastness — Part E: Colour fastness to aqueous agencies

Textiles — Essais de solidité des teintures — Partie E: Solidité des teintures aux agents aqueux

Fecha Anulación:
1987-12-01 / Withdrawn
Comité:
ISO/TC 38/SC 1 - Tests for coloured textiles and colorants
Relación con otras normas ISO:

Es anulada por: ISO 105-E01:1989

Es anulada por: ISO 105-E02:1989

Es anulada por: ISO 105-E03:1987

Es anulada por: ISO 105-E04:1989

Es anulada por: ISO 105-E05:1989

Es anulada por: ISO 105-E06:1989

Es anulada por: ISO 105-E14:1987

Es anulada por: ISO 105-E08:1987

Es anulada por: ISO 105-E09:1989

Es anulada por: ISO 105-E10:1987

Es anulada por: ISO 105-E11:1987

Es anulada por: ISO 105-E12:1989

Es anulada por: ISO 105-E13:1987

Es anulada por: ISO 105-E07:1989

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés