Saltar navegación principal
Norma
IEC 62227:2008/AMD1:2012

IEC 62227:2008/AMD1:2012

Amendment 1 - Multimedia home server systems - Digital rights permission code

Amendement 1 - Systèmes serveurs multimédia domestiques - Codes numériques des autorisations des droits

Fecha:
2012-11-29 /Vigente
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Bilingüe