Saltar navegación principal
Norma
IEC 61400-11:2012/AMD1:2018/COR1:2019

IEC 61400-11:2012/AMD1:2018/COR1:2019

Corrigendum 1 - Amendment 1 - Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques

Corrigendum 1 - Amendement 1 - Éoliennes - Partie 11: Techniques de mesure du bruit acoustique

Fecha:
2019-10-10 /Vigente
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe