Saltar navegación principal
Norma
IEC 62127-1:2007/AMD1:2013

IEC 62127-1:2007/AMD1:2013

Amendment 1 - Ultrasonics - Hydrophones - Part 1: Measurement and characterization of medical ultrasonic fields up to 40 MHz

Amendement 1 - Ultrasonics - Hydrophones - Part 1: Mesurage et caractérisation des champs ultrasoniques médicaux jusqu'à 40 MHz

Fecha:
2013-02-08 /Vigente
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Bilingüe