Saltar navegación principal
Norma
IEC 61992-6:2006/AMD2:2020

IEC 61992-6:2006/AMD2:2020

Amendment 2 - Railway applications - Fixed installations - DC switchgear - Part 6: DC switchgear assemblies

Fecha:
2020-05-26 /Vigente
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés