Saltar navegación principal
Norma
IEC 61992-6:2006/AMD1:2014

IEC 61992-6:2006/AMD1:2014

Amendment 1 - Railway applications - Fixed installations - DC switchgear - Part 6: DC switchgear assemblies

Amendement 1 - Applications ferroviaires - Installations fixes - Appareillage à courant continu - Partie 6: Ensembles d'appareillage à courant continu

Fecha:
2014-04-29 /Vigente
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Bilingüe