Saltar navegación principal
Norma
IEC 61479:2001/AMD1:2002

IEC 61479:2001/AMD1:2002

Amendment 1 - Live working - Flexible conductor covers (line hoses) of insulating material

Amendement 1 - Travaux sous tension - Protecteurs de conducteurs flexibles en matériau isolant

Fecha:
2002-05-08 /Vigente
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Español / Inglés / Bilingüe