Saltar navegación principal
Norma
IEC TS 61463:1996/AMD1:2000

IEC TS 61463:1996/AMD1:2000

Amendment 1 - Bushings - Seismic qualification

Amendement 1 - Traversées - Qualification sismique

Fecha:
2000-02-29 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe