Saltar navegación principal
Norma
IEC TR 61088:1991

IEC TR 61088:1991

Characteristics and measurements of ultrasonic piezoceramic transducers

Caractéristiques et mesures des transducteurs piézocéramiques ultrasonores

Fecha:
1991-09-01 /Vigente
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe