Saltar navegación principal
Norma
IEC 60901:1996/AMD1:1997

IEC 60901:1996/AMD1:1997

Amendment 1 - Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications

Amendement 1 - Lampes à fluorescence à culot unique - Prescriptions de performances.

Fecha:
1997-06-05 /Vigente
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Bilingüe