Saltar navegación principal
Norma
IEC 61954:2011/AMD2:2017

IEC 61954:2011/AMD2:2017

Amendment 2 - Static var compensators (SVC) - Testing of thyristor valves

Amendement 2 - Compensateurs statiques de puissance réactive (SVC) - Essais des valves à thyristors

Fecha:
2017-04-12 /Vigente
Resumen (inglés):
Resumen (francés):
Relaciones con otras normas IEC

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe