Saltar navegación principal
Norma
IEC 60630:1994/AMD6:2009

IEC 60630:1994/AMD6:2009

Amendment 6 - Maximum lamp outlines for incandescent lamps

Amendement 6 - Encombrement maximal des lampes à incandescence

Fecha:
2009-05-19 /Vigente
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Bilingüe