Saltar navegación principal
Norma
IEC 60630:1994/AMD3:1999

IEC 60630:1994/AMD3:1999

Amendment 3 - Maximum lamp outlines for incandescent lamps

Amendement 3 - Encombrement maximal des lampes à incandescence

Fecha:
1999-07-09 /Vigente
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Bilingüe