Saltar navegación principal
Norma
IEC 60958-3:2006/AMD2:2015

IEC 60958-3:2006/AMD2:2015

Amendment 2 - Digital audio interface - Part 3: Consumer applications

Amendement 2 - Interface audionumérique - Partie 3 : Applications grand public

Fecha:
2015-06-18 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Bilingüe