Saltar navegación principal
Norma
IEC 61386-1:1996/AMD1:2000

IEC 61386-1:1996/AMD1:2000

Amendment 1 - Conduit systems for electrical installations - Part 1: General requirements

Amendement 1 - Systèmes de conduits pour installations électriques - Partie 1: Règles générales

Fecha:
2000-11-28 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés / Bilingüe