Saltar navegación principal
Norma
IEC 61058-2-1:1992/AMD1:1995

IEC 61058-2-1:1992/AMD1:1995

Amendment 1 - Switches for appliances - Part 2-1: Particular requirements for cord switches

Amendement 1 - Interrupteurs pour appareils - Partie 2-1: Règles particulières pour les interrupteurs pour câbles souples

Fecha:
1995-10-25 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Español / Inglés / Francés / Bilingüe