Saltar navegación principal
Norma
IEC 60360:1998/COR1:1999

IEC 60360:1998/COR1:1999

Corrigendum 1 - Standard method of measurement of lamp cap temperature rise

Corrigendum 1 - Méthode normalisée de mesure de l'échauffement d'un culot de lampe

Fecha:
1999-03-16 /Vigente
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe