Saltar navegación principal
Norma
IEC 60934:1993/AMD2:1997

IEC 60934:1993/AMD2:1997

Amendment 2 - Circuit-breakers for equipment (CBE)

Amendement 2 - Disjoncteurs pour équipement (DPE)

Fecha:
1997-03-27 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Español / Bilingüe