Saltar navegación principal
Norma
IEC 60934:1988/AMD2:1992

IEC 60934:1988/AMD2:1992

Amendment 2 - Circuit-breakers for equipment (CBE)

Amendement 2 - Disjoncteurs pour équipement (DPE)

Fecha:
1992-06-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe