Saltar navegación principal
Norma
IEC 60934:1988/AMD1:1990

IEC 60934:1988/AMD1:1990

Amendment 1 - Circuit-breakers for equipment (CBE)

Amendement 1 - Disjoncteurs pour équipement (DPE)

Fecha:
1990-01-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe