Saltar navegación principal
Norma
IEC 60929:1990/AMD2:1996

IEC 60929:1990/AMD2:1996

Amendment 2 - A.C. supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps - Performance requirements

Amendement 2 - Ballasts électroniques alimentés en courant alternatif pour lampes tubulaires à fluorescence - Prescriptions de performances

Fecha:
1996-05-10 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Español / Bilingüe