Saltar navegación principal
Norma
IEC 60929:1990/AMD1:1994

IEC 60929:1990/AMD1:1994

Amendment 1 - A.C. supplied electronic ballasts for tubular fluorescent lamps - Performance requirements

Amendement 1 - Ballasts électroniques alimentés en courant alternatif pour lampes tubulaires à fluorescence - Prescriptions de performances

Fecha:
1994-12-07 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Español / Bilingüe