Saltar navegación principal
Norma
IEC 60874-2:1993/COR1:1996

IEC 60874-2:1993/COR1:1996

Corrigendum 1 - Connectors for optical fibres and cables -

Corrigendum 1 - Connecteurs pour fibres et câbles optiques -

Fecha:
1996-05-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Bilingüe