Saltar navegación principal
Norma
IEC 60794-2:1989/AMD1:1998

IEC 60794-2:1989/AMD1:1998

Amendment 1 - Optical fibre cables. Part 2: Product specifications

Amendement 1 - Câbles à fibres optiques. Deuxième partie: Spécifications de produit

Fecha:
1998-02-27 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe