Saltar navegación principal
Norma
IEC 60793-2:1989

IEC 60793-2:1989

Optical fibres - Part 2: Product specifications

Fibres optiques - Partie 2: Spécifications de produit

Fecha:
1989-04-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe