Saltar navegación principal
Norma
IEC 60793-2:1992/AMD2:1997

IEC 60793-2:1992/AMD2:1997

Amendment 2 - Optical fibres - Part 2: Product specifications

Amendement 2 - Fibres optiques - Partie 2: Spécifications de produit

Fecha:
1997-12-22 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe