Saltar navegación principal
Norma
IEC TR 60755:1983/AMD2:1992

IEC TR 60755:1983/AMD2:1992

Amendment 2 - General requirements for residual current operated protective devices

Amendement 2 - Règles générales pour les dispositifs de protection à courant différentiel résiduel

Fecha:
1992-05-31 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe