Saltar navegación principal
Norma
IEC TR 60755:1983/AMD1:1988

IEC TR 60755:1983/AMD1:1988

Amendment 1 - General requirements for residual current operated protective devices

Amendement 1 - Règles générales pour les dispositifs de protection à courant différentiel résiduel

Fecha:
1988-01-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe