Saltar navegación principal
Norma
IEC 60679-3:1989/AMD1:1994

IEC 60679-3:1989/AMD1:1994

Amendment 1 - Quartz crystal controlled oscillators. Part 3: Standard outlines and lead connections

Amendement 1 - Oscillateurs pilotés par quartz. Troisième partie: Encombrements normalisés et connexions des sorties

Fecha:
1994-05-09 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe