Saltar navegación principal
Norma
IEC 60623:1990/AMD2:1992

IEC 60623:1990/AMD2:1992

Amendment 2 - Vented nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells

Amendement 2 - Eléments individuels parallélépipédiques rechargeables ouverts au nickel-cadmium

Fecha:
1992-07-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe