Saltar navegación principal
Norma
IEC 60598-2-6:1979

IEC 60598-2-6:1979

Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 6: Luminaires with built-in transformers for filament lamps

Luminaires - Partie 2: Règles particulières - Section 6: Luminaires à transformateur intégré pour lampes à filament de tungstène

Fecha:
1979-01-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe