Saltar navegación principal
Norma
IEC 60598-2-20:1982/AMD2:1992

IEC 60598-2-20:1982/AMD2:1992

Amendment 2 - Luminaires. Part 2: Particular requirements. Section Twenty: Lighting chains.

Amendement 2 - Luminaires. Deuxième partie: Règles particulières. Section vingt: Guirlandes lumineuses.

Fecha:
1992-09-30 /Anulada
Resumen (inglés):
Incorporates Amendment No. 1 (1987).
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe