Saltar navegación principal
Norma
IEC 60598-2-2:1979/AMD2:1991

IEC 60598-2-2:1979/AMD2:1991

Amendment 2 - Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 2: Recessed luminaires

Amendement 2 - Luminaires - Partie 2: Règles particulières - Section 2: Luminaires encastrés

Fecha:
1991-04-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe