Saltar navegación principal
Norma
IEC 60598-2-18:1984/AMD2:1990

IEC 60598-2-18:1984/AMD2:1990

Amendment 2 - Luminaires - Part 2-18: Particular requirements - Luminaires for swimming pools and similar applications

Amendement 2 - Luminaires - Partie 2-18: Règles particulières - Luminaires pour piscines et usages analogues

Fecha:
1990-05-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe