Saltar navegación principal
Norma
IEC 60598-1:1999/ISH1:2001

IEC 60598-1:1999/ISH1:2001

Interpretation sheets 1 to 24 - Luminaires - Part 1: General requirements and tests

Feuilles d'interprétation 1 à 24 - Luminaires - Partie 1: Prescriptions générales et essais

Fecha:
2001-03-22 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe