Saltar navegación principal
Norma
IEC 60598-1:1986/AMD1:1988

IEC 60598-1:1986/AMD1:1988

Amendment 1 - Luminaires - Part 1: General requirements and tests

Amendement 1 - Luminaires - Partie 1: Règles générales et généralités sur les essais

Fecha:
1988-10-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe