Saltar navegación principal
Norma
IEC 60427:1989/AMD2:1995

IEC 60427:1989/AMD2:1995

Amendment 2 - Synthetic testing of high-voltage alternating current circuit-breakers

Amendement 2 - Essais synthétiques des disjoncteurs à courant alternatif à haute tension

Fecha:
1995-07-28 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Español / Bilingüe