Saltar navegación principal
Norma
IEC 60384-9:1988/AMD1:2000

IEC 60384-9:1988/AMD1:2000

Amendment 1 - Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 9: Sectional specification: Fixed capacitors of ceramic dielectric, Class 2

Fecha:
2000-08-18 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés