Saltar navegación principal
Norma
IEC 60336:1982

IEC 60336:1982

Characteristics of focal spots in diagnostic X-ray tube assemblies for medical use

Caractéristiques des foyers des gaines équipées pour diagnostic médical

Fecha:
1982-01-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe