Saltar navegación principal
Norma
IEC 60287:1969/AMD4:1978

IEC 60287:1969/AMD4:1978

Amendment 4 - Calculation of the continuous current rating of cables (100 % load factor)

Amendement 4 - Calcul du courant admissible dans les câbles en régime permanent (facteur de charge 100 %)

Fecha:
1978-12-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe